kursy dla dzieci

Dzieci
4-5 lat

Dzieci
6-7 lat

Dzieci
2-3 klasa

Dzieci i młodzież
4-8 klasa

Egzamin
Ósmoklasisty

Bilingual Future

Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym.