Dzieci 4-8 klasa

Klasy 4-8

Lekcje odbywają  się 1 lub 2 razy w tygodniu-  wybór intensywność zależy od Ciebie. Wiadomo jednak, że w przypadku wybrania większej intensywności łatwiej osiągniesz cel. W cenie kursu otrzymujesz 2 x 45 min. w jeden dzień z opcją poszerzenia programu o  1 lub 2 dodatkowe godziny komputerowe lub w przypadku wyższego poziomu zaawansowania dodatkowych konwersacji       

  • program komputerowy pomoże utrwalić gramatykę i słownictwo oraz nadrobić ewentualne zaległości- dzięki tym zajęciom skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu 
  • realizujemy program rozwijając wszystkie cztery sprawności językowe 
  • największy nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia
  • nie pomijamy słuchania, słownictwa i gramatyki
  • urozmaicamy zajęcia zarówno pod względem tematycznym jak i językowym
  • korzystamy z ciekawych podręczników
  • wykorzystujemy materiały autentyczne  takie jak: utwory muzyczne, magazyny, filmy, audycje, podcasty, You Tube               

Co gwarantujemy?

✓ Efekty i sukces w nauce- z łatwością nauczysz się mówić oraz doskonale przygotujesz się do egzaminu ósmoklasisty, lub w przyszłości maturalnego czy też międzynarodowego.

✓ Motywację do nauki- przekonaj się co  potrafią nasi przyjaźni, uśmiechnięci, kreatywni i wymagający lektorzy.

✓ Raport z postępów w nauce- 3 razy w ciągu roku oraz możliwość zakończenia kursu egzaminem międzynarodowym Pearson English Certifacte lub Cambridge.

✓ Różnorodne zajęcia w kameralnych grupach- w grupie jest ciekawiej, a co ważniejsze- bardziej motywująco.

✓ Ciekawe i efektywne metody nauczania, dostosowane do nastolatków.

 

Co otrzymasz dodatkowo w cenie kursu?

– konwersacje

– zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

– indywidualne zajęcia w pracowni komputerowej

– konsultacje