kurs konwersacyjny

Kurs konwersacyjny dla młodzieży

Lekcje odbywają się 1x w tygodniu przez 60 min.

Zajęcia mają  ma na celu rozwinięcie umiejętności mówienia- płynnego posługiwania się językiem mówienia. Kurs wymaga  znajomości języka przynajmniej na poziomie A2. Różnorodność dobranych tematów zajęć pozwala na przyjemne i efektywne pokonywanie barier komunikacyjnych.