Młodzież

Kurs standardowy

Lekcje odbywają  się 1 lub 2 razy w tygodniu-  wybór intensywność zależy od Ciebie. Wiadomo jednak, że w przypadku wybrania większej intensywności łatwiej osiągniesz cel. W cenie kursu otrzymujesz 2 x 45 min. w jeden dzień z opcją poszerzenia programu o  1 lub 2 dodatkowe godziny komputerowe lub w przypadku wyższego poziomu zaawansowania dodatkowych konwersacji       

 • program komputerowy pomoże utrwalić gramatykę i słownictwo oraz nadrobić ewentualne zaległości- dzięki tym zajęciom skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu               
 •  realizujemy program rozwijając wszystkie cztery sprawności językowe 
 • największy nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia
 • nie pomijamy słuchania, słownictwa i gramatyki
 • urozmaicamy zajęcia zarówno pod względem tematycznym jak i językowym
 • korzystamy z ciekawych podręczników wiodących wydawnictw
 • wykorzystujemy materiały autentyczne  takie jak: utwory muzyczne, magazyny, filmy, programy telewizyjne

  Co gwarantujemy?

  ✓ Sukces w nauce- z łatwością nauczysz się mówić oraz doskonale przygotujesz się do egzaminu ósmoklasisty, maturalnego czy też międzynarodowego.

  ✓ Motywację do nauki- przekonaj się co  potrafią nasi przyjaźni, uśmiechnięci, kreatywni i wymagający lektorzy.

  ✓ Raport z postępów w nauce- otrzymasz go 3 razy w ciągu roku oraz możliwość zakończenia kursu egzaminem międzynarodowym.

  ✓ Zajęcia w kameralnych grupach- w grupie jest ciekawiej.

  ✓ Ciekawe i efektywne metody nauczania.

  Co otrzymasz dodatkowo w cenie kursu?

  – konwersacje

  – zajęcia przygotowujące do egzaminu 8

  – indywidualne zajęcia w pracowni komputerowej

  – konsultacje

  – 15 % zniżkę na egzamin Pearson English Certificate

Egzamin Ósmoklasity

Zajęcia odbywają  się 1 lub 2 razy w tygodniu- wybór intensywności zależy od Ciebie. W cenie kursu otrzymujesz 2 lekcje  45  min. (w jeden dzień) z opcją poszerzenia programu o  1 lub 2 dodatkowe godziny komputerowe (indywidualna nauka języka w pracowni komputerowej).

Jeśli uczęszczasz do nas na standardowy kurs przynajmniej od 2 lat nie będziesz mieć problemów ze zdaniem takiego egzaminu z dobrym wynikiem. Natomiast jeśli nie, to zapraszamy Cię na kurs, który doskonale przygotuje Cię do tego egzaminu. Zajęcia mają formę intensywnego treningu egzaminacyjnego, na którym zapoznasz się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczysz się technik zdawania. To najlepsza okazja do sprawdzenia, powtórzenia, nadrobienia zaległości i doszlifowania wiedzy przed egzaminem. 

 • program komputerowy pomoże utrwalić gramatykę i słownictwo oraz nadrobić ewentualne zaległości- dzięki tym zajęciom skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu
 • realizujemy program rozwijając wszystkie cztery sprawności językowe 
 • nie pomijamy słuchania, słownictwa i gramatyki
 • urozmaicamy zajęcia zarówno pod względem tematycznym jak i językowym
 • korzystamy z ciekawych podręczników wiodących wydawnictw
 • wykorzystujemy materiały autentyczne  takie jak: utwory muzyczne, magazyny, filmy, programy telewizyjne                       

Co gwarantujemy?

✓ Sukces w nauce- z łatwością nauczysz się mówić oraz doskonale przygotujesz się do egzaminu ósmoklasisty.

✓ Motywację do nauki- przekonaj się co  potrafią nasi przyjaźni, uśmiechnięci, kreatywni i wymagający lektorzy.

✓ Raport z postępów w nauce- otrzymasz go 2 razy w ciągu roku.

✓ Zajęcia w kameralnych grupach- w grupie jest ciekawiej.

✓ Ciekawe i efektywne metody nauczania

Matura- poziom podstawowy

Zajęcia odbywają  się 1 lub 2 razy w tygodniu- wybór intensywności zależy od Ciebie. W cenie kursu otrzymujesz 2 lekcje  45  min. (w jeden dzień) z opcją poszerzenia programu o  1 lub 2 dodatkowe godziny komputerowe (indywidualna nauka języka w pracowni komputerowej).

Jeśli uczęszczasz do nas na standardowy kurs przynajmniej od 2 lat nie będziesz mieć problemów ze zdaniem takiego egzaminu z dobrym wynikiem. Natomiast jeśli nie to zapraszamy Cię na kurs, który doskonale przygotuje Cię do tego egzaminu. Zajęcia mają formę treningu egzaminacyjnego, na którym zapoznasz się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczysz się technik zdawania. To najlepsza okazja do sprawdzenia, powtórzenia, nadrobienia zaległości i doszlifowania wiedzy przed egzaminem. 

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy oraz egzaminatorzy.

 • program komputerowy pomoże utrwalić gramatykę i słownictwo oraz nadrobić ewentualne zaległości- dzięki tym zajęciom skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu
 • realizujemy program rozwijając wszystkie cztery sprawności językowe 
 • nie pomijamy słuchania, słownictwa i gramatyki
 • urozmaicamy zajęcia zarówno pod względem tematycznym jak i językowym
 • korzystamy z ciekawych podręczników wiodących wydawnictw
 • wykorzystujemy materiały autentyczne  takie jak: utwory muzyczne, magazyny, filmy, programy telewizyjne                       

Co gwarantujemy?

✓ Sukces w nauce- z łatwością nauczysz się mówić oraz doskonale przygotujesz się do egzaminu.

✓ Motywację do nauki- przekonaj się co  potrafią nasi przyjaźni, uśmiechnięci, kreatywni i wymagający lektorzy.

✓ Raport z postępów w nauce- otrzymasz go 2 razy w ciągu roku.

✓ Zajęcia w kameralnych grupach- w grupie jest ciekawiej.

✓ Ciekawe i efektywne metody nauczania

Matura- poziom rozszerzony

Zajęcia odbywają  się 1 lub 2 razy w tygodniu- wybór intensywności zależy od Ciebie. W cenie kursu otrzymujesz 2 lekcje  45  min. (w jeden dzień) z opcją poszerzenia programu o  1 lub 2 dodatkowe godziny: komputerowe (indywidualna nauka języka w pracowni komputerowej) lub/oraz konwersacyjne.

Jeśli uczęszczasz do nas na standardowy kurs przynajmniej od 3 lat nie będziesz mieć problemów ze zdaniem takiego egzaminu. Natomiast jeśli nie to zapraszamy Cię na kurs, który doskonale przygotuje Cię do tego egzaminu. Zajęcia mają formę intensywnego treningu egzaminacyjnego, na którym zapoznasz się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczysz się technik zdawania. To najlepsza okazja do sprawdzenia, powtórzenia, nadrobienia zaległości i doszlifowania wiedzy przed egzaminem.  

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy oraz egzaminatorzy.

 • program komputerowy pomoże utrwalić gramatykę i słownictwo oraz nadrobić ewentualne zaległości- dzięki tym zajęciom skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu
 • realizujemy program rozwijając wszystkie cztery sprawności językowe 
 • nie pomijamy słuchania, słownictwa i gramatyki
 • urozmaicamy zajęcia zarówno pod względem tematycznym jak i językowym
 • korzystamy z ciekawych podręczników wiodących wydawnictw
 • wykorzystujemy materiały autentyczne  takie jak: utwory muzyczne, magazyny, filmy, programy telewizyjne                       

Co gwarantujemy?

✓ Sukces w nauce- z łatwością nauczysz się mówić oraz doskonale przygotujesz się do egzaminu.

✓ Motywację do nauki- przekonaj się co  potrafią nasi przyjaźni, uśmiechnięci, kreatywni i wymagający lektorzy.

✓ Raport z postępów w nauce- otrzymasz go 2 razy w ciągu roku.

✓ Zajęcia w kameralnych grupach- w grupie jest ciekawiej.

✓ Ciekawe i efektywne metody nauczania

Kurs konwersacyjny

Lekcje odbywają się 1x w tygodniu przez 60 min.

Zajęcia mają  ma na celu rozwinięcie umiejętności  płynnego posługiwania się językiem mówionym. Kurs wymaga  znajomości języka przynajmniej na poziomie A2. Różnorodność dobranych tematów zajęć pozwala na przyjemne i efektywne pokonywanie barier komunikacyjnych. 

Kursy przygotowujące do egzaminów Pearson oraz Cambridge

Zajęcia odbywają  się 1 lub 2 razy w tygodniu- wybór intensywności zależy od Ciebie. W cenie kursu otrzymujesz 2 lekcje  45  min. (w jeden dzień) z opcją poszerzenia programu o  1 lub 2 dodatkowe godziny: komputerowe (indywidualna nauka języka w pracowni komputerowej) lub/oraz konwersacyjne.

Kursy przygotowujące do egzaminów na poziomie B2 i C1 mają formę intensywnego treningu egzaminacyjnego, na którym zapoznasz się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczysz się technik zdawania. To najlepsza okazja do sprawdzenia, powtórzenia, nadrobienia zaległości i doszlifowania wiedzy przed egzaminem. 

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy oraz egzaminatorzy.

 • program komputerowy pomoże utrwalić gramatykę i słownictwo oraz nadrobić ewentualne zaległości- dzięki tym zajęciom skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu
 • realizujemy program rozwijając wszystkie cztery sprawności językowe 
 • nie pomijamy słuchania, słownictwa i gramatyki
 • urozmaicamy zajęcia zarówno pod względem tematycznym jak i językowym
 • korzystamy z ciekawych podręczników wiodących wydawnictw
 • wykorzystujemy materiały autentyczne  takie jak: utwory muzyczne, magazyny, filmy, programy telewizyjne                       

Co gwarantujemy?

✓ Sukces w nauce- z łatwością nauczysz się mówić oraz doskonale przygotujesz się do egzaminu ósmoklasisty.

✓ Motywację do nauki- przekonaj się co  potrafią nasi przyjaźni, uśmiechnięci, kreatywni i wymagający lektorzy.

✓ Raport z postępów w nauce- otrzymasz go 3 razy w ciągu roku.

✓ Zajęcia w kameralnych grupach- w grupie jest ciekawiej.

✓ Ciekawe i efektywne metody nauczania

✓ 15 % zniżkę na egzamin Pearson English Certificate