Dzieci

Nasze kursy

Dzieci 4-5 lat

Szukasz zajęć z języka angielskiego dla swojego dziecka?

* Łowienie ryb?

* Bycie detektywem?

* Podłoga to lawa?

* Ruchowe zabawy i gry na spostrzegawczość?

Wszystko to Twoje dziecko może robić ucząc się z nami angielskiego! Zapraszamy na zajęcia, na których w ławkach siedzi się tylko czasami i uwierz, że Twojego dziecka nie trzeba będzie zachęcać do nauki języka! Zajęcia, które wspierają naturalną dziecięcą ciekawość i naukę przez ruch, zabawę, rywalizację i współpracę znajdziesz właśnie u nas.

Do wyboru dwa warianty kursu: 1x tyg. 35 min lub 2 x tyg. 35 min.

Co gwarantujemy?

✓ Efekty

✓ Dobrą zabawę

✓ Różnorodne i ciekawe zajęcia w małych grupach

Dzieci  z łatwością przyswajają język obcy. Im wcześniej dziecko zacznie się uczyć tym większe szanse, że w przyszłości będzie się posługiwało danym językiem płynnie, z odpowiednią wymową i akcentem. Narządy mowy dziecka wykazują się charakterystyczną dla wczesnych faz rozwoju plastycznością a mózg dziecka jest plastyczny oraz chłonny „jak gąbka”. Jeśli dodamy do tego dziecięcy entuzjazm oraz ciekawość wobec otaczającego świata to rezultat jest oczywisty- dziecko zaczyna przyswajać język obcy naturalnie, bez większego wysiłku oraz udziału własnego. Nauka języka to nie tylko fantastyczna zabawa, ale także wszechstronny rozwój dziecka.


Dzieci 6-7 lat

Szukasz zajęć z języka angielskiego dla swojego dziecka?

* Łowienie ryb?

* Bycie detektywem?

* Podłoga to lawa?

* Ruchowe zabawy i gry na spostrzegawczość?

Wszystko to Twoje dziecko może robić ucząc się z nami angielskiego! Zapraszamy na zajęcia, na których w ławkach siedzi się tylko czasami i uwierz, że Twojego dziecka nie trzeba będzie zachęcać do nauki języka! Zajęcia, które wspierają naturalną dziecięcą ciekawość i naukę przez ruch, zabawę, rywalizację i współpracę znajdziesz właśnie u nas.

Do wyboru dwa warianty kursu: 1x tyg. 45 min lub 2 x tyg. 45 min.

Co gwarantujemy?

✓ Efekty

✓ Dobrą zabawę

✓ Różnorodne zajęcia w małych grupach

Dzieci  z łatwością przyswajają język obcy. Im wcześniej dziecko zacznie się uczyć tym większe szanse, że w przyszłości będzie się posługiwało danym językiem płynnie, z odpowiednią wymową i akcentem. Narządy mowy dziecka wykazują się charakterystyczną dla wczesnych faz rozwoju plastycznością a mózg dziecka jest plastyczny oraz chłonny „jak gąbka”. Jeśli dodamy do tego dziecięcy entuzjazm oraz ciekawość wobec otaczającego świata to rezultat jest oczywisty- dziecko zaczyna przyswajać język obcy naturalnie, bez większego wysiłku oraz udziału własnego.

Dzieci 2-3 klasa

2Szukasz zajęć z języka angielskiego dla swojego dziecka?

* Łowienie ryb?

* Bycie detektywem?

* Podłoga to lawa?

* Ruchowe zabawy i gry na spostrzegawczość?

Wszystko to możesz robić ucząc się z nami angielskiego! Przyjdź na zajęcia, na których w ławkach siedzi się tylko czasami i uwierz, że Twojego dziecka nie trzeba będzie zachęcać do nauki języka! Zajęcia, które wspierają naturalną dziecięcą ciekawość i naukę przez ruch, zabawę, rywalizację i współpracę znajdziesz właśnie u nas.

Lekcje odbywają  się 1 lub 2 razy w tygodniu-  wybór intensywność zależy od Ciebie. W cenie kursu otrzymujesz 2 x 45 min. w jeden dzień z opcją poszerzenia programu o  1 godzinę komputerową

 • program komputerowy pomoże utrwalić podstawy gramatyki i słownictwo oraz nadrobić ewentualne zaległości- dzięki tym zajęciom skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu
 • realizujemy program rozwijając wszystkie cztery sprawności językowe 
 • największy nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia
 • nie pomijamy słuchania, słownictwa i gramatyki
 • urozmaicamy zajęcia zarówno pod względem tematycznym jak i językowym
 • korzystamy z ciekawych podręczników wiodących wydawnictw

Łączymy  naukę na podstawie ciekawego podręcznika  z zabawą i twórczym działaniem. Ucząc się z nami, dziecko rozwija się zarówno pod względem językowym jak i intelektualnym  poprzez gry, zabawy, projekty, zajęcia plastyczne oraz muzyczne. Nauka języka to nie tylko fantastyczna zabawa, ale także wszechstronny rozwój dziecka.

Co gwarantujemy?

✓ Efekty

✓ Dobrą zabawę

✓ Zajęcia w kameralnych grupach- w grupie jest ciekawiej.

✓ Ciekawe i efektywne metody nauczania.

✓ Raport z postępów w nauce- 3 razy w ciągu roku oraz możliwość zakończenia kursu egzaminem międzynarodowym Pearson English Certifacte

✓ 15 % zniżkę na egzamin Pearson English Certicate


Klasy 4-8

Lekcje odbywają  się 1 lub 2 razy w tygodniu-  wybór intensywność zależy od Ciebie. Wiadomo jednak, że w przypadku wybrania większej intensywności łatwiej osiągniesz cel. W cenie kursu otrzymujesz 2 x 45 min. w jeden dzień z opcją poszerzenia programu o  1 lub 2 dodatkowe godziny komputerowe lub w przypadku wyższego poziomu zaawansowania dodatkowych konwersacji       

 • program komputerowy pomoże utrwalić gramatykę i słownictwo oraz nadrobić ewentualne zaległości- dzięki tym zajęciom skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu               
 •  realizujemy program rozwijając wszystkie cztery sprawności językowe 
 • największy nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia
 • nie pomijamy słuchania, słownictwa i gramatyki
 • urozmaicamy zajęcia zarówno pod względem tematycznym jak i językowym
 • korzystamy z ciekawych podręczników
 • wykorzystujemy materiały autentyczne  takie jak: utwory muzyczne, magazyny, filmy, programy telewizyjne                       

Co gwarantujemy?

✓ Efekty i sukces w nauce- z łatwością nauczysz się mówić oraz doskonale przygotujesz się do egzaminu ósmoklasisty, lub w przyszłości maturalnego czy też międzynarodowego.

✓ Motywację do nauki- przekonaj się co  potrafią nasi przyjaźni, uśmiechnięci, kreatywni i wymagający lektorzy.

✓ Raport z postępów w nauce- 3 razy w ciągu roku oraz możliwość zakończenia kursu egzaminem międzynarodowym Pearson English Certifacte lub Cambridge.

✓ Różnorodne zajęcia w małych grupach- w grupie jest ciekawiej.

✓ Ciekawe i efektywne metody nauczania, dostosowane do nastolatków.

✓ 15 % zniżkę na egzamin Pearson English Certicate

 

Co otrzymasz dodatkowo w cenie kursu?

– konwersacje

– zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

– indywidualne zajęcia w pracowni komputerowej

– konsultacje


Egzamin Ósmoklasisty

Zajęcia odbywają  się 1 lub 2 razy w tygodniu- wybór intensywności zależy od Ciebie. W cenie kursu otrzymujesz 2 lekcje  45  min. (w jeden dzień) z opcją poszerzenia programu o  1 lub 2 dodatkowe godziny komputerowe (indywidualna nauka języka w pracowni komputerowej).

Jeśli uczęszczasz do nas na standardowy kurs przynajmniej od 2 lat nie będziesz mieć problemów ze zdaniem takiego egzaminu z dobrym wynikiem. Natomiast jeśli nie, to zapraszamy Cię na kurs, który doskonale przygotuje Cię do tego egzaminu. Zajęcia mają formę intensywnego treningu egzaminacyjnego, na którym zapoznasz się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczysz się technik zdawania. To najlepsza okazja do sprawdzenia, powtórzenia, nadrobienia zaległości i doszlifowania wiedzy przed egzaminem. 

 • program komputerowy pomoże utrwalić gramatykę i słownictwo oraz nadrobić ewentualne zaległości- dzięki tym zajęciom skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu
 • realizujemy program rozwijając wszystkie cztery sprawności językowe 
 • nie pomijamy słuchania, słownictwa i gramatyki
 • urozmaicamy zajęcia zarówno pod względem tematycznym jak i językowym
 • korzystamy z ciekawych podręczników wiodących wydawnictw
 • wykorzystujemy materiały autentyczne  takie jak: utwory muzyczne, magazyny, filmy, programy telewizyjne                       

Co gwarantujemy?

✓ Sukces w nauce- z łatwością nauczysz się mówić oraz doskonale przygotujesz się do egzaminu ósmoklasisty.

✓ Motywację do nauki- przekonaj się co  potrafią nasi przyjaźni, uśmiechnięci, kreatywni i wymagający lektorzy.

✓ Raport z postępów w nauce- otrzymasz go 2 razy w ciągu roku.

✓ Zajęcia w kameralnych grupach- w grupie jest ciekawiej.

✓ Ciekawe i efektywne metody nauczania

Kurs Konwersacyjny- kl. 7-8

Zajęcia odbywają się 1x tyg. 60 min.

Zajęcia mają  ma na celu rozwinięcie umiejętności  płynnego posługiwania się językiem mówionym. Kurs wymaga  znajomości języka przynajmniej na poziomie A2. Różnorodność dobranych tematów zajęć pozwala na przyjemne i efektywne pokonywanie barier komunikacyjnych.