Dla młodzieży

Kursy ogólne, konwersacyjne oraz egzaminacyjne

 • oferujemy różne rodzaje kursów tak aby spełnić wszystkie wymogi edukacyjne stawiane młodzieży
 • lekcje odbywają  się 1 lub 2 razy w tygodniu- intensywność zależy od tego ile czasu w tygodniu chcesz spożytkować na angielski. W cenie kursu otrzymujesz 90 min. z lektorem z opcją poszerzenia programu o  1 lub 2 dodatkowe godziny komputerowe lub w przypadku wyższego poziomu zaawansowania dodatkowych konwersacji.

  Program komputerowy pomoże utrwalić gramatykę i słownictwo oraz nadrobić ewentualne zaległości. Dzięki tym zajęciom skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu.

  Dni i godziny zajęć dostosowujemy do Waszych sugestii i potrzeb.

 • realizujemy program rozwijając wszystkie cztery sprawności językowe potrzebne na etapach edukacji
 • największy nacisk kładziemy przede wszystkim na rozwijanie umiejętności mówienia
 • nie pomijamy słuchania, słownictwa i gramatyki
 • urozmaicamy zajęcia zarówno pod względem tematycznym jak i językowym
 • korzystamy z ciekawych podręczników
 • wykorzystujemy także materiały autentyczne takie jak: utwory muzyczne, magazyny, filmy, programy telewizyjne.

Egzamin Ósmoklasity

Jeśli uczęszczasz do nas na standardowy kurs przynajmniej od 2 lat nie będziesz mieć problemów ze zdaniem takiego egzaminu z dobrym wynikiem. Natomiast jeśli nie to zapraszamy Cię na kurs, który doskonale przygotuje Cię do tego egzaminu. Zajęcia mają formę intensywnego treningu egzaminacyjnego, na którym zapoznasz się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczysz się technik zdawania. To najlepsza okazja do sprawdzenia, powtórzenia, nadrobienia zaległości i doszlifowania wiedzy przed egzaminem. Poddany zostaniesz również próbnemu egzaminowi ustnemu.

Matura- poziom podstawowy

Jeśli uczęszczasz do nas na standardowy kurs przynajmniej od 2 lat nie będziesz mieć problemów ze zdaniem takiego egzaminu z dobrym wynikiem. Natomiast jeśli nie to zapraszamy Cię na kurs, który doskonale przygotuje Cię do tego egzaminu. Zajęcia mają formę treningu egzaminacyjnego, na którym zapoznasz się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczysz się technik zdawania. To najlepsza okazja do sprawdzenia, powtórzenia, nadrobienia zaległości i doszlifowania wiedzy przed egzaminem. Poddany zostaniesz również próbnemu egzaminowi ustnemu.

Dni i godziny zajęć dostosowujemy do Waszych sugestii i potrzeb. 

Matura- poziom rozszerzony

Jeśli uczęszczasz do nas na standardowy kurs przynajmniej od 3 lat nie będziesz mieć problemów ze zdaniem takiego egzaminu. Natomiast jeśli nie to zapraszamy Cię na kurs, który doskonale przygotuje Cię do tego egzaminu. Zajęcia mają formę intensywnego treningu egzaminacyjnego, na którym zapoznasz się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczysz się technik zdawania. To najlepsza okazja do sprawdzenia, powtórzenia, nadrobienia zaległości i doszlifowania wiedzy przed egzaminem.  Poddany zostaniesz również próbnemu egzaminowi ustnemu.

Kurs konwersacyjny dla młodzieży

Zajęcia mają  ma na celu rozwinięcie umiejętności mówienia- płynnego posługiwania się językiem mówienia. Kurs wymaga średnio zaawansowanej znajomości języka. Różnorodność dobranych tematów zajęć pozwala na przyjemne i efektywne przyswajanie języka. Zajęcia prowadzimy w  dwóch grupach wiekowych: młodzież gimnazjalna i młodzież licealna.

Lekcje odbywają się 1x w tygodniu przez 90 min.

Dni i godziny zajęć dostosowujemy do Waszych sugestii i potrzeb.

Kursy egzaminacyjne Pearson oraz B2 FCE i C1 CAE

Kursy przygotowujące do egzaminów FCE oraz CAE mają formę intensywnego treningu egzaminacyjnego, na którym zapoznasz się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczysz się technik zdawania.   To najlepsza okazja do sprawdzenia, powtórzenia, nadrobienia zaległości i doszlifowania wiedzy przed egzaminem. Zapewniamy próbne egzaminy ustne i pisemne. 

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu przez 90 min. W jeden dzień 2 lekcje z lektorem a w drugi 1 lekcja zajęć komputerowych i 1 lekcja z lektorem. Program komuterowy pozwoli ci utrwalaić gramatykę i słownictwo. To również czas na to żeby nadrobić ewentualne zaległości. Dzięki tym zajęciom znacznie skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu. Wszystko to odbywa się pod okiem czujnych opiekunów. Dni i godziny zajęć dostosowujemy do Waszych sugestii i potrzeb.