Oferta dla młodzieży

Oferta dla młodzieży

NAUKA

Dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej

  • oferujemy różne rodzaje kursów tak aby spełnić wszystkie wymogi edukacyjne stawiane młodzieży
  • realizujemy program rozwijając wszystkie cztery sprawności językowe potrzebne na etapach edukacji
  • największy nacisk kładziemy przede wszystkim na rozwijanie umiejętności mówienia
  • nie pomijamy słuchania, słownictwa i gramatyki
  • urozmaicamy zajęcia zarówno pod względem tematycznym jak i językowym
  • korzystamy z ciekawych podręczników
  • wykorzystujemy także materiały autentyczne takie jak: utwory muzyczne, magazyny, filmy, programy telewizyjne.

Lekcje odbywają  się 1 lub 2 razy w tygodniu po 90 min.  Sam decydujesz czy przychodzisz 1 czy 2 razy w tygodniu. W jeden dzień 2 lekcje z lektorem a w drugi 2 lekcje zajęć komputerowych lub 1 lekcja komputerowa i dodatkowa godzina konwersacji- uzależnione od poiomu grupy.  Komputer wykorzystujemy do utrwalania języka pisanego:  gramatyki i słownictwa. To również czas na to żeby utrwalić materiał z lekcji i nadrobić ewentualne zaległości. Dzięki tym zajęciom skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu.

Dni i godziny zajęć dostosowujemy do waszych potrzeb i sugestii.

Egzamin Ósmoklasity i Gimnazjalny

Jeśli uczęszczasz do nas na standardowy kurs przynajmniej od 2 lat nie będziesz mieć problemów ze zdaniem takiego egzaminu z dobrym wynikiem. Natomiast jeśli nie to zapraszamy Cię na kurs, który doskonale przygotuje Cię do tego egzaminu. Zajęcia mają formę intensywnego treningu egzaminacyjnego, na którym zapoznasz się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczysz się technik zdawania. To najlepsza okazja do sprawdzenia, powtórzenia, nadrobienia zaległości i doszlifowania wiedzy przed egzaminem.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu przez 90 min. W jeden dzień 2 lekcje z lektorem a w drugi 2 lekcje zajęć komputerowych. Komputer, jako rzecz wszystkim nam niezbędna, wykorzystywany jest do  utrwalania języka pisanego:  gramatyki i słownictwa. To również czas na to żeby utrwalić materiał z lekcji ale również nadrobić zaległości. Dzięki tym zajęciom nie będziesz prawie mieć potrzeby nauki w domu. Dni i godziny zajęć dostosowujemy do Waszych sugestii i potrzeb.

Matura- poziom podstawowy

Jeśli uczęszczasz do nas na standardowy kurs przynajmniej od 2 lat nie będziesz mieć problemów ze zdaniem takiego egzaminu z dobrym wynikiem. Natomiast jeśli nie to zapraszamy Cię na kurs, który doskonale przygotuje Cię do tego egzaminu. Zajęcia mają formę intensywnego treningu egzaminacyjnego, na którym zapoznasz się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczysz się technik zdawania. To najlepsza okazja do sprawdzenia, powtórzenia, nadrobienia zaległości i doszlifowania wiedzy przed egzaminem. Poddany zostaniesz również próbnemu egzaminowi ustnemu.

Zajęcia odbywają się 1 lub 2x w tygodniu przez 90 min. W jeden dzień 2 lekcje z lektorem a w drugi 2 lekcje zajęć komputerowych. Komputer, jako rzecz wszystkim nam niezbędna, wykorzystywany jest do  utrwalania języka pisanego:  gramatyki i słownictwa. To również czas na to żeby utrwalić materiał z lekcji i nadrobić ewentualne zaległości. Dzięki tym zajęciom skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu.

Dni i godziny zajęć dostosowujemy do Waszych sugestii i potrzeb.

Matura- poziom rozszerzony

Jeśli uczęszczasz do nas na standardowy kurs przynajmniej od 3 lat nie będziesz mieć problemów ze zdaniem takiego egzaminu. Natomiast jeśli nie to zapraszamy Cię na kurs, który doskonale przygotuje Cię do tego egzaminu. Zajęcia mają formę intensywnego treningu egzaminacyjnego, na którym zapoznasz się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczysz się technik zdawania. To najlepsza okazja do sprawdzenia, powtórzenia, nadrobienia zaległości i doszlifowania wiedzy przed egzaminem.  Poddany zostaniesz również próbnemu egzaminowi ustnemu.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu przez 90 min.W jeden dzień 2 lekcje z lektorem a w drugi 1lekcja zajęć komputerowych i 1 lekcja z lektorem. Komputer, jako rzecz wszystkim nam niezbędna, wykorzystywany jest do  utrwalania języka pisanego:  gramatyki i słownictwa. To również czas na to żeby utrwalić materiał z lekcji i nadrobić ewntualne zaległości. Dzięki tym zajęciom skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu. Dni i godziny zajęć dostosowujemy do Waszych sugestii i potrzeb.

Kurs konwersacyjny dla młodzieży

Zajęcia mają  ma na celu rozwinięcie umiejętności mówienia- płynnego posługiwania się językiem mówienia. Kurs wymaga średnio zaawansowanej znajomości języka. Różnorodność dobranych tematów zajęć pozwala na przyjemne i efektywne przyswajanie języka. Zajęcia prowadzimy w  dwóch grupach wiekowych: młodzież gimnazjalna i młodzież licealna.

Lekcje odbywają się 1x w tygodniu przez 90 min.

Dni i godziny zajęć dostosowujemy do Waszych sugestii i potrzeb.

Kursy egzaminacyjne: FCE, CAE

Kursy przygotowujące do egzaminów FCE oraz CAE mają formę intensywnego treningu egzaminacyjnego, na którym zapoznasz się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczysz się technik zdawania. Zapewniamy próbne egzaminy ustne i pisemne.  To najlepsza okazja do sprawdzenia, powtórzenia, nadrobienia zaległości i doszlifowania wiedzy przed egzaminem.  Poddany zostaniesz również próbnemu egzaminowi ustnemu.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu przez 90 min. W jeden dzień 2 lekcje z lektorem a w drugi 1lekcja zajęć komputerowych i 1 lekcja z lektorem. Komputer, jako rzecz wszystkim nam niezbędna, wykorzystywany jest do  utrwalania języka pisanego:  gramatyki i słownictwa. To również czas na to żeby utrwalić materiał z lekcji i nadrobić ewntualne zaległości. Dzięki tym zajęciom skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu. Wszystko to odbywa się pod okiem czujnych opiekunów. Dni i godziny zajęć dostosowujemy do Waszych sugestii i potrzeb.