Szkoła nasza jest autoryzowanym centrum egzaminacyjnym PEARSON.

Egzamin PTE General poziom 3 zdany z oceną passmerit lub distinction
jest oficjalnym potwierdzeniem znajomości języka angielskiego na poziomie B2, wpisanym do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji nauczycieli  i nie ma wymogu co do wymagalnej oceny dającej kwalifikacje do nauczania języka angielskiego.

Certyfikat PTE jest ważny BEZTERMINOWO

Cena Egzaminu na poziomie B2 –> 550 zł

http://www.pearson.pl/pte-general/o-pte-general