OMNIBUS jako autoryzowane centrum egzaminacyjne PEARSON

OMNIBUS jako autoryzowane centrum egzaminacyjne PEARSON

Niezmiernie miło nam poinformować, iż zostaliśmy autoryzowanym centrum organizacyjnym Pearson. PTE General to dostępny na sześciu poziomach egzamin, który potwierdzi kwalifikacje językowe, niezbędne na dzisiejszym rynku pracy.  Egzamin PTE General poziom 3 zdany z oceną passmerit lub distinction
jest oficjalnym potwierdzeniem znajomości języka angielskiego na poziomie B2, wpisanym do rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie kwalifikacji nauczycieli i nie ma wymogu co do wymagalnej oceny dajacej kwalifikacje do nauczania języka angielskiego.

Certyfikat PTE jest ważny BEZTERMINOWO

Cena Egzaminu na poziomie B2 –> 550 zł

Termin:

11 czerwca 2017- egzamin pisemny

28 maja -11 czerwca 2017- egzamin ustny

Termin zgłoszeń: 18 kwietnia 2017

Jak zdobyć dofinansowanie na naukę oraz egzamin? 

Można zgłosić się do organu prowadzącego placówkę oświatową, w której są Państwo zatrudnieni. Dyrektor Przedszkola lub Szkoły może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie rozwoju zawodowego nauczyciela. W taki sposób można pozyskać środki na odbycie kursu lub opłacenie zdania egzaminu.

Kursy przygotowujące:

Przygotowaliśmy kurs przygotowujący na poziomie B2-  5 spotkań po 180 min. (20 godzin lekcyjnych), na którym to przybliżymy formułę egzaminu i zapoznamy się ze strategiami ułatwiającymi zdanie.

Spotkania odbywać będą się w majowe soboty w godzinach przedpołudniowych.

Całkowity koszt wynosi  300 zł.

Dla osób wykazujących się niższym poziomem wiedzy językowej przygotowaliśmy kursy przygotowujące- roczne oraz dwuletnie.

Zapraszamy.

http://www.pearson.pl/pte-general      http://www.pearson.pl/angielski/przedszkola.html

 

Aktualności