Oferta dla młodzieży

Oferta dla młodzieży

NAUKA

Dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej

  • oferujemy różne rodzaje kursów tak aby spełnić wszystkie wymogi edukacyjne stawiane młodzieży
  • realizujemy program rozwijając wszystkie cztery sprawności językowe potrzebne na etapach edukacji
  • największy nacisk kładziemy przede wszystkim na rozwijanie umiejętności mówienia
  • nie pomijamy słuchania, słownictwa i gramatyki
  • urozmaicamy zajęcia zarówno pod względem tematycznym jak i językowym
  • korzystamy z ciekawych podręczników
  • wykorzystujemy także materiały autentyczne takie jak: utwory muzyczne, magazyny, filmy, programy telewizyjne.

Lekcje odbywają  się 1 lub 2 razy w tygodniu po 90 min.  Sam decydujesz czy przychodzisz 1 czy 2 razy w tygodniu. W jeden dzień 2 lekcje z lektorem a w drugi 2 lekcje zajęć komputerowych lub 1 lekcja komputerowa i dodatkowa godzina konwersacji- uzależnione od poiomu grupy.  Komputer wykorzystujemy do utrwalania języka pisanego:  gramatyki i słownictwa. To również czas na to żeby utrwalić materiał z lekcji i nadrobić ewentualne zaległości. Dzięki tym zajęciom skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu.

Dni i godziny zajęć dostosowujemy do waszych potrzeb i sugestii.

Egzamin Ósmoklasity i Gimnazjalny

Jeśli uczęszczasz do nas na standardowy kurs przynajmniej od 2 lat nie będziesz mieć problemów ze zdaniem takiego egzaminu z dobrym wynikiem. Natomiast jeśli nie to zapraszamy Cię na kurs, który doskonale przygotuje Cię do tego egzaminu. Zajęcia mają formę intensywnego treningu egzaminacyjnego, na którym zapoznasz się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczysz się technik zdawania. To najlepsza okazja do sprawdzenia, powtórzenia, nadrobienia zaległości i doszlifowania wiedzy przed egzaminem.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu przez 90 min. W jeden dzień 2 lekcje z lektorem a w drugi 2 lekcje zajęć komputerowych. Komputer, jako rzecz wszystkim nam niezbędna, wykorzystywany jest do  utrwalania języka pisanego:  gramatyki i słownictwa. To również czas na to żeby utrwalić materiał z lekcji ale również nadrobić zaległości. Dzięki tym zajęciom nie będziesz prawie mieć potrzeby nauki w domu. Dni i godziny zajęć dostosowujemy do Waszych sugestii i potrzeb.

Matura- poziom podstawowy

Jeśli uczęszczasz do nas na standardowy kurs przynajmniej od 2 lat nie będziesz mieć problemów ze zdaniem takiego egzaminu z dobrym wynikiem. Natomiast jeśli nie to zapraszamy Cię na kurs, który doskonale przygotuje Cię do tego egzaminu. Zajęcia mają formę intensywnego treningu egzaminacyjnego, na którym zapoznasz się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczysz się technik zdawania. To najlepsza okazja do sprawdzenia, powtórzenia, nadrobienia zaległości i doszlifowania wiedzy przed egzaminem. Poddany zostaniesz również próbnemu egzaminowi ustnemu.

Zajęcia odbywają się 1 lub 2x w tygodniu przez 90 min. W jeden dzień 2 lekcje z lektorem a w drugi 2 lekcje zajęć komputerowych. Komputer, jako rzecz wszystkim nam niezbędna, wykorzystywany jest do  utrwalania języka pisanego:  gramatyki i słownictwa. To również czas na to żeby utrwalić materiał z lekcji i nadrobić ewentualne zaległości. Dzięki tym zajęciom skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu.

Dni i godziny zajęć dostosowujemy do Waszych sugestii i potrzeb.

Matura- poziom rozszerzony

Jeśli uczęszczasz do nas na standardowy kurs przynajmniej od 3 lat nie będziesz mieć problemów ze zdaniem takiego egzaminu. Natomiast jeśli nie to zapraszamy Cię na kurs, który doskonale przygotuje Cię do tego egzaminu. Zajęcia mają formę intensywnego treningu egzaminacyjnego, na którym zapoznasz się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczysz się technik zdawania. To najlepsza okazja do sprawdzenia, powtórzenia, nadrobienia zaległości i doszlifowania wiedzy przed egzaminem.  Poddany zostaniesz również próbnemu egzaminowi ustnemu.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu przez 90 min.W jeden dzień 2 lekcje z lektorem a w drugi 1lekcja zajęć komputerowych i 1 lekcja z lektorem. Komputer, jako rzecz wszystkim nam niezbędna, wykorzystywany jest do  utrwalania języka pisanego:  gramatyki i słownictwa. To również czas na to żeby utrwalić materiał z lekcji i nadrobić ewntualne zaległości. Dzięki tym zajęciom skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu. Dni i godziny zajęć dostosowujemy do Waszych sugestii i potrzeb.

Kurs konwersacyjny dla młodzieży

Zajęcia mają  ma na celu rozwinięcie umiejętności mówienia- płynnego posługiwania się językiem mówienia. Kurs wymaga średnio zaawansowanej znajomości języka. Różnorodność dobranych tematów zajęć pozwala na przyjemne i efektywne przyswajanie języka. Zajęcia prowadzimy w  dwóch grupach wiekowych: młodzież gimnazjalna i młodzież licealna.

Lekcje odbywają się 1x w tygodniu przez 90 min.

Dni i godziny zajęć dostosowujemy do Waszych sugestii i potrzeb.

Kursy egzaminacyjne: FCE, CAE

Kursy przygotowujące do egzaminów FCE oraz CAE mają formę intensywnego treningu egzaminacyjnego, na którym zapoznasz się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczysz się technik zdawania. Zapewniamy próbne egzaminy ustne i pisemne.  To najlepsza okazja do sprawdzenia, powtórzenia, nadrobienia zaległości i doszlifowania wiedzy przed egzaminem.  Poddany zostaniesz również próbnemu egzaminowi ustnemu.

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu przez 90 min. W jeden dzień 2 lekcje z lektorem a w drugi 1lekcja zajęć komputerowych i 1 lekcja z lektorem. Komputer, jako rzecz wszystkim nam niezbędna, wykorzystywany jest do  utrwalania języka pisanego:  gramatyki i słownictwa. To również czas na to żeby utrwalić materiał z lekcji i nadrobić ewntualne zaległości. Dzięki tym zajęciom skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu. Wszystko to odbywa się pod okiem czujnych opiekunów. Dni i godziny zajęć dostosowujemy do Waszych sugestii i potrzeb.

Oferta dla dorosłych

Oferta dla dorosłych

NAUKA

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod numerem ewidencyjnym 2.30/00105/2014.

Kursy ogólne 

Oferujemy trzy warianty intensywności kursów. Wybór zależy tylko i wyłącznie od Twoich potrzeb.

Zajęcia odbywają się zależnie od wybranej przez Ciebie intensywności 1 raz lub 2 razy w tygodniu po 90 min. a zaczynają się o 18:15. Kursy rozwijają wszystkie cztery sprawności językowe, ale przede wszystkim mówienie. Plan nauczania jest tak skonstruowany, żeby sprawnie i szybko nauczyć Cię języka potrzebnego w życiu codziennym i pracy (elementy języka niezbędnego w pracy- Business English). Jeśli wybierzesz wariant intensywności 3 godzin tygodniowo to jedna godzina lekcyjna przeznaczona będzie na zajęcia komputerowe. Komputer, jako rzecz wszystkim nam niezbędna, wykorzystywany jest do utrwalania języka pisanego: gramatyki i słownictwa. To również czas na to żeby utrwalić materiał z lekcji i nadrobić zaległości. Dzięki tym zajęciom nie będziesz prawie mieć potrzeby uczyć się w domu. Wszystko to odbywa się pod okiem czujnych opiekunów.

Kursy przygotowujące do egzaminów FCE oraz CAE

Kursy te mają formę intensywnego treningu egzaminacyjnego, na którym zapoznasz się z autentycznymi materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczysz się technik zdawania. Zapewniamy próbne egzaminy ustne i pisemne.

To najlepsza okazja do sprawdzenia, powtórzenia, nadrobienia zaległości i doszlifowania wiedzy przed egzaminem.  Poddany zostaniesz również próbnemu egzaminowi ustnemu. Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu przez 90 min. W jeden dzień 2 lekcje z lektorem a w drugi 1lekcja zajęć komputerowych i 1 lekcja z lektorem. Komputer, jako rzecz wszystkim nam niezbędna, wykorzystywany jest do  utrwalania języka pisanego:  gramatyki i słownictwa. To również czas na to żeby utrwalić materiał z lekcji i nadrobić ewentualne zaległości. Dzięki tym zajęciom skracasz czas potrzebny na naukę języka w domu. Wszystko to odbywa się pod okiem czujnych opiekunów. Dni i godziny zajęć dostosowujemy do Waszych sugestii i potrzeb.

Oferta dla firm

Oferta dla firm

NAUKA

Szkolenia językowe

Ze względu na typ odbiorcy naszych szkoleń, ich forma jak i sposób realizacji zorientowane są na indywidualne potrzeby klienta. W celu otrzymania oferty cenowej prosimy o wysłanie zapytania na adres: biuro@omnibus.szkola.pl. Prowadzimy lekcje w siedzibie szkoły jak i również w siedzibie firmy. Oferujemy również usługi w zakresie:

Wynajem sal szkoleniowych

Oferujemy wynajem sal wykładowych wyposażonych w projektory i tablicę interaktywną.  W celu ustalenia ceny prosimy o kontakt z sekretariatem lub na adres:biuro@omnibus.szkola.pl.

Tłumaczenia

Wykonujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe zarówno dla firm jak i osób prywatnych. Specjalizujemy się w tłumaczeniach technicznych.

Audyt językowy

Proponujemy przeprowadzenie audytu językowego. Audyt językowy w  firmie to przede wszystkim obiektywna i niezależna ocena poziomu językowego załogi. Usługa może być poszerzona o analizę potrzeb językowych, opracowanie szczegółowego programu dalszego nauczania w oparciu o uzyskane z audytu informacje.

Seminaria tematyczne

Przeprowadzamy również seminaria tematyczne. Są to jedno lub dwudniowe intensywne szkolenia mające na celu poznanie i przećwiczenie w praktyce terminologii z wybranej dziedziny językowej. Szkolenia odbywają się również w soboty.